Stručno usavršavanje

 

(klikom na dokaz o učešću otvara se odgovarajuć sertifikat u .jpg ili .pdf formatu)

Odobreni akreditovani programi stalnog stručnog usavršavanja:

naziv, kompetencija vrsta / oblik uloga organizator

nivo
organizovanja

mesto i vreme dokaz o učešču broj sati / bodovi
Blog, Twitter i Facebook u nastavi, K2 online seminar učesnik Obrazovno kreativni centar, Bor republički online, 5.11.-30.11.2012. uverenje 24
Popularna muzika kao integralni deo savremene kulture, K1 seminar učesnik Udruženje kompozitora Srbije, Beograd republički Beograd, 15.3.-17.3.2012. uverenje 21
Nastava u oblaku, K2 online seminar učesnik Obrazovno kreativni centar, Bor republički online, 15.9.-10.10.2013. uverenje 24
Komunikacija i inerakcija u savremenoj školi, K4 online seminar učesnik Društvo školskih bibliotekara Srbije, Beograd republički online 27.9.-23.11.2013. uverenje 24
Transfer znanja i interdisciplinarnost nastavnih sadržaja stručnih i opšteobrazovnih predmeta u oblasti muzičke umetnosti  K2 seminar učesnik Muzička škola "Isidor Bajić" republički 5.9.2015. uverenje 8
Dostignuća mladih u Srbiji - DMuS  K1 seminar učesnik Dostignuća mladih u Srbiji, Beograd republički 13.10.-15.10.2017. uverenje 24
Kulturom dijaloga protiv nasilja K4 seminar učesnik Osnovna škola "Matija Gubec", Tavankut republički 26.1.2018. uverenje 24
NTC i rana muzička stimulacija K2 seminar učesnik Udruženje muzičke umetnosti Music Art Project, Beograd republički 21.4.-22.4.2018. uverenje 16
Kako disciplinovati naše učenike? K3 seminar učesnik Savez učitelja Republike Srbije, Beograd republički 5.5.-6.5.2018. uverenje 24
Teorija muzike praktičan pristup K1 seminar učesnik Udruženje "Mokranjac", Beograd republički 22.3.2019. uverenje 8
Muzićke igre kao deo odrastanja i učenja K1 seminar učesnik Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, Beograd republički 1.7.2020. uverenje 8
Formativno ocenjivanje i njegova primena u digitalnom okruženju seminar učesnik Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja republički online, oktobar 2020. uverenje 12
Program obuke nastavnika za realizaciju nastave orjentisane ka ishodima učenja seminar učesnik Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja republički online, novembar 2021. uverenje 24
Porodično nasilje seminar učesnik Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja republički online, decembar 2021. uverenje 16
Strategije u radu sa ucenicima koji pokazuju probleme u ponašanju seminar učesnik Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja republički online, decembar 2021. uverenje 16

 

Stručni skupovi:

naziv / tema vrsta / oblik uloga organizator

nivo
organizovanja

mesto i vreme dokaz o učešču broj sati / bodovi
Škola po meri svakog deteta tribina učesnik Savez učitelja Republike Srbije, Beograd republički Sombor, 22.3.2011. uverenje 3
Razvojni ciljevi muzičkog obrazovanja u Evropi i aktuelnosti u muzičkom obrazovanju u Srbiji tribina učesnik Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije republički Novi Sad, 6.3.2013. uverenje 1
Tabla i kreda današnjice - internet tribina učesnik Obrazovno kreativni centar, Bor republički Novi Sad, 14.1.2014. uverenje 1
Dostignuća mladih u Srbiji - DMuS konferencija učesnik Dostignuća mladih u Srbiji, Beograd republički Vrnjačka, banja 26.-28.10.2018. potvrda 0

 

Stručno usavršavanje unutar ustanove:

.
aktivnost vrsta ustanova mesto i vreme dokaz o učešču broj sati
Pripremanje materijala za Elektronski rečnik muzike i audio tehnologije učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" septembar-novembar 2013. tabela 30
Unos i obrada materijala za Elektronski rečnik muzike i audio tehnologije učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" septembar-decembar 2013. tabela 20
Lekturisanje i uređivanje materijala za Elektronski rečnik muzike i audio tehnologije učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" oktobar-decembar 2013. tabela 20
Organizovanje predavanja gostujućeg predavača Borisa Radivojkova učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" 26.10.2013. tabela 2
Snimanje kompozicija za audio CD Hedvig Oršovai učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" decembar 2013.-mart 2014. tabela 20
Editovanje materijala za audio CD Hedvig Oršovai učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" januar-maj 2014. tabela 40
Postprodukcija audio CD-a Hedvig Oršovai učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" maj-jun 2014. tabela 10
Aktivno učešće i organizacija na promociji Elektronskog rečnika muzike i audio tehnologije učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" 3.6.2014. tabela 1
Aktivno učešće i organizacija na promociji CD-a Hedvig Oršovai učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" 9.6.2014 tabela 1
Organizovanje predavanja gostujućeg predavača Vladimira Rackovića učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" 17.6.2014. tabela 3
Prvo republičko takmičenje srednjoškolskih tonskih snimaka online takmičenje Muzička škola "Petar Konjović" jun 2014. takmičenje 20
Organizovanje predavanja gostujućeg predavača Zorana Jerkovića učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" 23.12.2014. tabela 5
Organizovanje predavanja gostujućeg predavača Aleksandra Stojanovića učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" 21.3.2015. tabela 4
Drugo republičko takmičenje srednjoškolskih tonskih snimaka online takmičenje i skup učesnika Muzička škola "Petar Konjović" maj 2015. takmičenje 20
Organizovanje interaktivne izložbe "Zvuk kao oblik" u okviru "Noći muzeja" učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" maj 2015. tabela 20
Organizovanje predavanja gostujućeg predavača Ljubomira Nikolića učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" 21.3.2016. tabela 4
Organizovanje radionice "Govor tela" učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" 31.5.2016. tabela 4
Treće republičko takmičenje srednjoškolskih tonskih snimaka učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" maj 2016. takmičenje 20
Organizovanje Skajp predavanja Nikole Jeremića učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" 7.6.2016. tabela 4
Produkcija na CD-u Hylia's Victory učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" oktobar 2014. - oktobar 2016. projekat 2 g
Organizovanje promotivnih radionica Dizajna zvuka učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" april-maj 2017. fotografije 40
Četvrto republičko takmičenje srednjoškolskih tonskih snimaka učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" maj 2017. takmičenje 20
Republičko takmičenje srednjoškolskih tonskih snimaka - selekcija za TAKTONS učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" novembar 2017. takmičenje 20
Organizovanje učešća đaka na festivalu "Fizi bizi" učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" 18.11. 2017. fotografije 10
Poseta Beču i Synchron stage studiju učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" 19.12.2017. fotografije 20
Organizovanje odlaska na pozorišnu predstavu "Kad bi Sombor bio Holivud" učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" 19.2.2018. tabela 6
Organizovanje odlaska u bioskop na projekciju filma "Oblik vode" učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" 13. mart 2018. tabela 6
Ugledni čas "Rad u programu Finale" učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" 7. mart 2018. tabela 2
Aktivno učešče i organizacija promocije CD-a "Izbor najboljih učeničkih radova" učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" 27. mart 2018. fotografije 20
Organizovanje saradnje učenika dizajna zvuka Somborske i Zrenjaninske muzičke škole učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" april-maj 2018. fotografije 20
Organizovanje interaktivne izložbe i radionice "Zvuk i muzika kao igra" u okviru "Noći muzeja" učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" maj 2018. tabela 20
Organizovanje predavanja gostujućeg predavača Jane Mitrović učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" 15.5.2018. tabela 4
Peto republičko takmičenje srednjoškolskih tonskih snimaka učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" maj 2018. takmičenje 20
Organizovanje posete Beču i odlazak na koncert Bečke filharmonije učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" 31. maj 2018. fotografije 20
Aktivno učešče i organizacija promocije CD-a "Dizajnerski! Izbor najboljih učeničkih radova" učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" 7. jun 2018. fotografije 20
Sprovođenje programa učeničkih kompanija učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" školska 2018/2019 link 30
Organizovanje učešća đaka na festivalu "Fizi bizi" učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" 10. novembar 2018. zahvalnica 10
Odlazak na regionalno takmičenje Učeničkih kompanija učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Dostignuća mladih u Srbiji

20.3.2019.

Novi Sad

sertifikat 1 d
Šesto republičko takmičenje srednjoškolskih tonskih snimaka učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" maj 2019. takmičenje 20
Organizovanje saradnje učenika dizajna zvuka Somborske i Panćevačke muzičke škole učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" 30.9.2019. link 20
Organizovanje predavanja gostujućeg predavača Stefana Rokvića učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" 23.10.2019. tabela 4
Organizovanje učešća đaka na festivalu "Fizi bizi" učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" 23.11.2019. zahvalnica 10
Organizovanje učešća đaka na festivalu "Fizi bizi" učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" novembar 2020. zahvalnica 10
Organizovanje Skajp predavanja SAE instituta učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" 3.3.2021. tabela 4
Organizovanje predavanja gostujućeg predavača Vladimira Rackovića učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" 18.5.2021. tabela 4
Sedmo republičko takmičenje srednjoškolskih tonskih snimaka učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" maj 2021. takmičenje 20
Organizovanje odlaska u bioskop na projekciju filma "Respect" učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" 13.9.2021. tabela 4
Organizovanje inkluzivne radionice "MIDI voćkice" učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" 5.10.2021. tabela 4
Organizovanje učešća đaka na festivalu "Fizi bizi" učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" novembar 2021. zahvalnica 10
Organizovanje predavanja gostujučih predavača sa Sky akademije (Beograd) i Akademije umetnosti (Novi Sad) učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" 23.3.2022. tabela 4
Učešće na regionalnom takmičenju Učeničkih kompanija učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Dostignuća mladih u Srbiji april 2022. sertifikat 1 d
Osmo republičko takmičenje srednjoškolskih tonskih snimaka učešće u projektima obrazovno-vaspitnog karaktera Muzička škola "Petar Konjović" maj 2022. takmičenje 20

 

Ostali oblici (neformalni):

aktivnost vrsta / oblik uloga organizator nivo
organizovanja
mesto i vreme dokaz o učešču broj sati
Photography adventure trening kurs organizator Udruženje "Fabrik art", Beograd internacionalni Sremski Karlovci, 19.9.-26.9.2010. link 9 d
Heuristic game trening kurs organizator Udruženje "Fabrik art", Beograd internacionalni Sremski Karlovci, 1.3.-9.3.2011. link 9 d
Modern Greek language summer course kurs učesnik Aristotle universitz of Thessaloniki insternacionalni Solun, 15.8.-15.9.2011. diploma 30 d
Radionice kreativne fotografije radionice organizator Udruženje "Art mreža", Novi Sad pokrajinski Novi Sad, 1.11.-24.12.2011. link 30 d
Creative youth self initiative trening kurs organizator Udruženje "Art mreža", Novi Sad insternacionalni Novi Sad, 1.4.-9.4.2012. link 9 d
Youth photo games trening kurs organizator Udruženje "Insomnia", Bački Jarak insternacionalni Novi Sad, 1.6.-9.6.2012. link 9 d
Involved youth for better future trening kurs učesnik Roma youth centre, Kumanovo insternacionalni Struga, 22.8.-29.8.2012. sertifikat 8 d
Euro-Med youth music expo seminar, tribina, konferencija učesnik Euro – Arab youth music center, Kipar insternacionalni Limasol, 29.9.-1.10.2012. sertifikat 4 d
Vojvođanska kreativna fotografija radionice organizator Udruženje "Art mreža", Novi Sad pokrajinski Novi Sad, 1.10.-2.12.2012. link 33 d
Psihologija marketinga radionice učesnik Aiesec, Novi Sad gradski Novi Sad, 11.10.2012. sertifikat 4 h
PR i javni nastup radionice učesnik Aiesec, Novi Sad gradski Novi Sad, 12.10.2012. sertifikat 4 h
Snimanje i dizajn zvuka u kućnom studiju vikend kurs organitator, edukator Udruženje "Kulturni centar mladih Vojvodine", Sombor gradski Sombor, mart 2013 ugovor 2 d
Intenzivni vikend kurs video snimanja vikend kurs učesnik Fotografski edukativni centar FKVSV, Novi Sad gradski Novi Sad, 1.3.2013. diploma 4 h
Snimanje i dizajn zvuka u kućnom studiju vikend kurs organitator, edukator Udruženje "Art mreža", Novi Sad gradski Novi Sad, novembar 2013. ugovor 10 h
Creative photo opportunities for youth employment trening kurs organitator Udruženje "Global Montenegro", Sutomore insternacionalni Sutomore, 15.5.-23.5.2013. link 9 d
Vikend škola harfe radionice organizator, edukator Eduka centar, Novi Sad gradski Novi Sad, jun 2013. ugovor 4 h
Demistifikacija zvuka radionia učesnik Beogradska nedelja umetnosti gradski Beograd, 28.6.-7.7.2013 sertifikat 3 d
Let's get together against racism youth ecxhange učesnik Izmit serdar mahallesi Roman kultur sanat insternacionalni Izmit, 18.8.-23.8.2013. sertifikat 6 d
Civilisation Ambassador Winter Camp seminar učesnik Oyoun Masr Association internacionalni Kairo, 20.-27.9.2014. sertifikat 8 d
Anksioznost kod mladih trening učesnik Festival zdravlja i Dom omladine republički Beograd 20.2.2015. sertifikat 2 h
Strateška komunikacija sa medijima trening učesnik EU TASCO kancelarija republički Beograd 5.-6.3.2015. sertifikat 2 d
Donošenje odluka trening učesnik Univerzitetski centar za razvoj karijere gradski Novi Sad 11.3.2015. sertifikat 2 h
Veštine pregovaranja trening učesnik Univerzitetski centar za razvoj karijere gradski Novi Sad 12.3.2015. sertifikat 2 h
Emocije kao saveznik/protivnik trening učesnik Univerzitetski centar za razvoj karijere gradski Novi Sad 13.3.2015. sertifikat 2 h
Community managment trening učesnik Univerzitetski centar za razvoj karijere gradski Novi Sad 19.3.2015. sertifikat 2 h
Neverbalna komunikacija trening učesnik Univerzitetski centar za razvoj karijere gradski Novi Sad 19.3.2015. sertifikat 2 h
Upoznajte muzikoterapiju trening učesnik Hatorum doo Centar za edukaciju i savetovanje republički Beograd 28.3.-29.3.2015. sertifikat 15 h
Radionice snimanja i dizajna zvuka i muzike trening predavač Hendi centar Koloseum republički Beograd 26.3-2.7.2015 ugovor 3 m
Creative youth self entrepreneurs dugoročni projekat organizator Udruženje "Art mreža", Novi Sad internacionalni Srbija, Bosna, Rumunija 10.10.2015 - 1.11.2016 link 13 m
Loveart through Art trening kurs učesnik Udruženje "Immaginaria" internacionalni Berlin 3.12.-10.12.2015 sertifikat 8 d
Radionica u okviru Kongresa studenata socijlnog rada "Porodični faktori rizika i faktori zaštite" radionica učesnik Fakultet političkih nauka internacionalni Beograd 14.5.2016. fotografije 1 d
Govor tela radionica učesnik Centar za razvoj karijere republički Novi Sad 19.5.2016. fotografije 2 h
Predavanje Željka Veljkovića: Planiranje i postavka zvučne slike u miksu predavanje učesnik VIŠER republički Beograd 19.5.2016. fotografije 2 h
Master klas: Raul Moretti i Branka Crowder master klas učesnik Međunarodni festival harfe internacionalni Beograd 21.5.2016. fotografije 1 d
Parading for human rights trening kurs učesnik YMCA PARTHENOPE ONLUS internacionalni Poggio Mirteto 30.8.-6.9.2016. sertifikat 8 d
Use sound to watch around dugoročni projekat organizator Udruženje "Kulturni centar mladih Vojvodine" internacionalni

Srbija, Turska 24.11.2016.-24.10.2017.

link 11 m
Telo kao instrument radionica učesnik Alice in wonderband gradski

Novi Sad
11.3.2017.

fotografije 2 h
Ignite prezentacija učesnik Biznisnova gradski

Novi Sad
15.3.2017.

sertifikat 2 h
Dalcroze i Orff metode radionica učesnik Muzički centar "Imaginarium" internacionalni

Beograd
8. i 9. april 2017.

sertifikat 2 d
4th International Summer Harp Academy master klas učesnik Harp corner internacionalni

Borovets
24.-31.7.2017.

sertifikat 7 d
Eko susret seminar organizator Udruženje "Art mreža", Novi Sad republički

Vlasina 6.-10.9.2017.

ugovor 5 d
3rd International Harp Festival "Arpe del mondo" festival učesnik Ente Concerti Città di Iglesias internacionalni

Sardinia 30.9.-8.10.2017.

ugovor 9 d
Obuka za pisanje projekata mobilnosti radionica učesnik Fondacija Tempus republički

Kikinda 22.12.2017.

sertifikat 6 h
Priprema đaka za internacionalno takmičenje harfi takmičenje edukator Udruženje pedagoga osnovnih i srednjih muzičkih škola internacionalni

maj 2018.

sertifikat 30 d
Forum Vlasina forum organizator Udruženje Ujedinjana Srbija internacionalni

Vlasina 15.-22.7.2018.

zahvalnica 7 d
Eko susret seminar organizator Udruženje "Art mreža", Novi Sad republički

Vlasina 28.8.-2.9.2018.

ugovor 6 d
Use sound to watch around II dugoročni projekat organizator Udruženje "Kulturni centar mladih Vojvodine" internacionalni

Srbija, Bugarska 1.12.2018.- 1.4.2020.

link 16 m
Realize with your eyes dugoročni projekat organizator Udruženje "Art mreža", Novi Sad internacionalni

Srbija, Rumunija 1.12.2018.-1.2.2020.

link 14 m
Eko susret seminar organizator Udruženje "Art mreža", Novi Sad republički

Vlasina 27.8.-1.9.2019.

ugovor 6 d
Uvođenje pokreta u nastavu solfeđa radionica učesnik Udruženje "Kornelije", Beograd republički

Beograd 2.10.2019.

potvrda 4 h
Učenje kroz pokret online seminar učesnik Muzički centar "Bim bam" republički

22.3.2022.

sertifikat 2 h
Aktivno slušanje muzike online seminar učesnik Muzički centar "Bim bam" republički

26.4.2022.

sertifikat 2 h

 

Objavljeni radovi:

naziv vrsta / oblik uloga izdavač mesto i vreme ISBN broj detaljine
Elektronski rečnik muzike i audiotehnologije elektronski rečnik urednik Udruženje "Art mreža", Novi Sad Novi Sad, decembar 2013. 978-86-89059-01-4 klikni ovde
Audio CD Hedvig Oršovai audio CD urednik, producent Udruženje "Art mreža", Novi Sad Novi Sad, jun 2014. 978-86-89059-02-1 klikni ovde
Snimanje himne "Kolevka" audio organizator, producent Udruženje "Kolevka", Subotica Sombor, jun 2015. - zahvalnica
Audio CD "Joga nidra uz zvuke harfe" audio urednik, producent, harfista Udruženje "Art mreža", Novi Sad Novi Sad, oktobar 2016. 978-86- 89059-04-5 klikni ovde
Audio CD "Hylia's Victory" audio urednik, producent Udruženje "Art mreža", Novi Sad Novi Sad, oktobar 2016. 978-86-89059-03-8 klikni ovde
Audio CD "Izbor najboljih učeničkih radova" audio urednik, producent Udruženje "Art mreža", Novi Sad Novi Sad, decembar 2017. 978-86- 89059-05-2 klikni ovde
Audio CD "Dizajnerski!" Izbor najboljih učeničkih radova audio urednik, producent Udruženje "Art mreža", Novi Sad Novi Sad, maj 2018. 978-86-89059-06-9 klikni ovde