Radna biografija

 

Ime i prezime: Željka Milošević

Datum i mesto rođenja: 7. oktobar 1985. Kragujevac

e-mail: zeljka.desire@gmail.com

Obrazovanje:

* Akademija umetnosti Beograd - Snimanje i dizajn zvuka, master (2008. god.)

* Fakultet organizacionih nauka, Beograd - Menadžent kulture i umetnosti, specijalizacija (2011. god.)

* Akademija umetnosi Novi Sad - Harfa, osnovne studije (2013. god.)

Ispit za licencu:

Položen stručni ispit za rad u prosveti (2014. god.)

Trenutno radno mesto:

* Srednja muzička škola "Petar Konjović", Sombor (2010. - )

* Privatna škola harfe "Harpomania", Novi Sad / Beograd (2012. - )

Radno iskustvo:

* Predsednik Udruženja "Art mreža", Novi Sad (2010. - )

* Predsednik Udruženja "Kulturni centar mladih Vojvodine", Sombor (2012. - )

* Predsednik Udruženja "Somborsko pevačko društvo", Sombor (2017. - 2020.)

* Zamenik predsednika Udruženja "Fabrik art", Beograd (2009. - )

Zadužena za kulturni menadžment - osmišljavanje programa i projekata kao i za vođenje i realizaciju.

* Harfista u hotelu "Burj al arab", Dubai (novembar 2016. - februar 2017.)

Strani jezici:

Engleski jezik: čitanje, govor i pisanje - srednji nivo

Poznavanje rada na računaru:

Visok nivo informatičke pismenosti: Windows, MacOS i Linux okruženje, Office paket, Adobe paket, Internet, programi iz struke...

Ostalo:

Pored klasične muzike svira i komponuje pop-rock, experimentalno-ambijenatalnu i irsku-keltsku muziku. Svira keltsku harfu i komponuje u multimedijalnoj grupi “Feabrik” od 2008. god. Sa grupom Feabrik nastupala na različitim internacionalnim festivalima i simpozijumima u zemlji i inostranstvu. Takođe često nastupa i kao solo izvođač a sarađuje i sa drugim umetnicima.

Poseduje znanja i veštine iz oblasti fotografije i videa.